Domů / Novinky / Jak dopadne Skalička? Která varianta bude realizována?

Jak dopadne Skalička? Která varianta bude realizována?

02. 12. 2021

Jak dopadne Skalička? Která varianta bude realizována? A co riziko poškození Hranického krasu i minerálních vod? Jaký dopad bude mít stavba na okolí i obyvatele obcí, kteří zde žijí? To vše si můžete v pondělí 6. 12. 2021 od 10:00 do 14:00 vyslechnout na konferenci „Skalička“ – zhodnocení záměru a dopadů vybraných variant vodního díla, kterou pořádám společně s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Vysíláme online na odkaze https://youtu.be/ZjVg0UZzQ9c.

PROGRAM KONFERENCE

10:00 – 10:25 Úvodní slovo

RNDr. Jitka Seitlová, místopředsedkyně Senátu PČR

doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D., děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Petr Orel, senátor Parlamentu ČR

Ing. Jan Šafařík, MBA, náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro regionální rozvoj, územní plánování a rozvoj venkova 

10:25 – 11:40 1. blok vystoupení

Úvodní prezentace: Proces přípravy dokumentů plánovaného vodního díla Skalička, představení pojmů

Barbora Šimečková, vedoucí Zbrašovských aragonitových jeskyní, Správa jeskyní ČR

Poznámky k multikriteriální analýze z pohledu fluviální geomorfologie

Doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D., děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity

Stanovisko objednatele multikriteriální analýzy a zhotovitele

Ing. Aleš Kendík, náměstek sekce vodního hospodářství, Ministerstvo zemědělství ČR

Dr. Ing. Antonín Tůma, ředitel pro správu povodí, Povodí Moravy, státní podnik

Ing. Tomáš Bělaška, investiční ředitel, Povodí Moravy, státní podnik

Dopad vybrané varianty vodního díla na hydrogeologické poměry širšího okolí

RNDr. Jitka Novotná, Česká geologická služba Brno

Dopad vybrané varianty vodního díla na režim splavenin

RNDr. Lukáš Krejčí, Ph. D., předseda Unie pro řeku Moravu

Dopady velkého vodního díla na říční ekosystém

Mgr. Jan Koutný, Ph.D., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Olomouc

11:40 – 12:00 Přestávka

12:00 – 13:10 2. blok vystoupení

Dopad vybrané varianty vodního díla na biotu

Miroslav Dvorský, vedoucí Valašského ekocentra, Severomoravské regionální sdružení Českého svazu ochránců přírody, člen platformy Spojená Bečva

Dotčená ministerstva: Svodné stanovisko Ministerstva životního prostředí ČR k multikriteriální analýze, stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR

Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D., náměstek pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny, Ministerstvo životního prostředí ČR

Mgr. Zdeněk Třískala, vedoucí oddělení, Český inspektorát lázní a zřídel, Ministerstvo zdravotnictví ČR

Stanovisko zástupců samosprávy k procesu multikriteriální analýzy, stanovisko dotčených obcí k vybrané variantě vodního díla
Petra Kočnarová, starostka obce Skalička

Marek Pavela, starosta obce Teplice nad Bečvou

Zhodnocení procesu a výsledku Multikriteriální analýzy

RNDr. Jitka Seitlová, místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR

13:10 - 13:50 Diskuze

 

13:50 – 14:00 Závěr