Domů / Novinky / Konference k výsledkům COP 26

Konference k výsledkům COP 26

07. 04. 2022

PROGRAM

moderuje Roman Haken

9:30 – 10:15

Úvod – místopředsedkyně Senátu PČR Jitka Seitlová

Představitelé obou komor Parlamentu PČR

Zástupce pořádající země COP 26 – J. E. p. Nick Archer – mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Velké Británie v ČR

Zástupce země pořádající COP27 – J. E. p. Said Mohamed Elsaid Hindam – mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Egyptské arabské republiky v ČR

Poslanec Evropského parlamentu – RNDr. Luděk Niedermayer

Představitel OSN – Mgr. Michal Broža

Ministryně životního prostředí Anna Hubáčková

10:15 – 12:00

Ing. Pavel Zámyslický, Ph.D Ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu MŽP

RNDr. Radim Tolasz, Ph.D. Zástupce České republiky v Mezivládním panelu pro změnu klimatu (IPCC), expert Světové meteorologické organizace a ČHMÚ

Jitka Martínková Koordinátorka Klimatické koalice

Mgr. Romana Březovská Analytička Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky

Bára Kvasničková Zástupkyně mládeže z České rady dětí a mládeže

Ing. Jan Harnych – manažer pro energetiku - Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy 

12:00 – 12:30 přestávka na oběd

12:30 – 13:45 Důsledky COP 26 pro Českou republiku

Prof. RNDr. Bedřich Moldan, DrSc., zástupce ředitele Centra UK pro otázky životního prostředí

JUDr. Hana Müllerová, Ph.D. Vedoucí Centra pro klimatické právo a udržitelnost Ústavu státu a práva AV ČR

prof. Mgr. Ing. Miroslav Trnka, Ph.D., Zástupce Ústavu výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe

RNDr. Martin Bursík Předseda komise Rady hl.m. Prahy pro udržitelnou energii a klima

13:45 – 14:00

Závěr - místopředsedkyně Senátu PČR Jitka Seitlová

Svou účast prosím potvrďte do pátku 8. 4. 2022 na e-mailu: handlovah@senat.cz nebo na telefonním čísle 704 644 463.