Domů / Novinky / Děti v Senátu představily své nejinspirativnější projekty.

Děti v Senátu představily své nejinspirativnější projekty.

01. 04. 2022

Zástupci 10 žákovských parlamentů z celé ČR se sešli na půdě Senát, aby veřejnosti představili své nejinspirativnější projekty. Akce se nesla ve jménu vzpomínání na časy uzavřených škol, ale také v duchu solidarity a podpory s ukrajinskými dětmi. V Hlavním sále Senátu zasedla čtyř členná porota ve složení: místopředsedkyně Senátu Jitka Seitlová, která také celou akci zaštiťovala, senátor Marek Hilšer, ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová a výkonný ředitel národní sítě Místních akčních skupin Petr Čáp. Porota ocenila „Senioři, pojďme ven!“ ZŠ a MŠ Byšice jako nejinspirativnější projekt roku 2022, hlavní myšlenkou návrhu bylo navázání vztahů s místními seniory a jejich podpora v pohybu.

„Senát byl velmi potěšen tím, že deset škol prezentovalo projekty, které jsou ve prospěch pochopení odpovědnosti, svobody, demokracie a tolerance,“ uvedla místopředsedkyně Senátu Jitka Seitlová.

Senátor Marek Hilšer dodává: „Vzbuzovat zájem o aktivní občanskou angažovanost a nezištnou službu je důležité v co nejútlejším věku. Proto jsem s potěšením podpořil tuto soutěž, která inspirativním způsobem dětem ukazuje, jak aktivně ovlivňovat své okolí a přijímat odpovědnost.“

Slavnostnímu vyhlášení předcházelo on-line hlasování veřejnosti, do kterého se zapojilo přes 3 827 hlasujících. Na základě tohoto hlasování byla udělena Cena veřejnosti. V letošním roce nejvíce lidí zaujal projet „Pojď s námi rozjezdit Březnici“, který realizovaly děti ze základní školy Březnice. Svým úsilím a zároveň radostí se snažily motivovat spoluobčany k většímu pohybu.

Během přestávky dostaly jednotlivé školy příležitost napsat vzkaz určený jak dětem na Ukrajině, tak ukrajinským dětem, které v současnosti našly azyl v naší zemi a začaly třeba chodit k nim do školy. Mezi vzkazy se objevilo například „Společně to dokážeme, svoji sílu prokážeme!“

Akci už desátým rokem spolupořádala organizace CEDU – Centrum pro demokratické učení, která vzdělává školy a metodicky podporuje učitele a žáky v tom, jak ve školách efektivně rozvíjet v dětech odpovědnost za sebe a své okolí.

 

To, že je demokracie důležitá, se v této pohnuté době ukazuje každým dnem. Odvaha, respekt, zodpovědnost, ale také pocit solidarity nejsou prázdné pojmy. Děti ze škol napříč celou zemí je svými činy dokázaly naplnit tím pravým smyslem.