Domů / Novinky / Důvěra lidí v politiku závisí na chování každého politika

Důvěra lidí v politiku závisí na chování každého politika

08. 07. 2020

Odmítá lež a nespravedlnost. Senátorka Jitka Seitlová věří, že máme usilovat o to, aby svět kolem nás byl lepší. A tím se řídí v celém svém profesním životě, ať už jako expertka na životní prostředí, zástupkyně veřejného ochránce práv nebo jako politička.

Začátkem června jste oznámila kandidaturu do podzimních senátních voleb. Proč jste se rozhodla pozici senátorky obhajovat?
Hodně jsem o tom přemýšlela. Zvažovala jsem, v čem mohu být pro svůj region a občany ještě prospěšná. Oslovila mne řada starostů, lidé z různých institucí, s nimiž jsem spolupracovala na řešení problémů, i jednotliví občané, kteří mi projevili podporu. Vyjádřili důvěru v mé zkušenosti a dobrou znalost celého regionu. Nyní je trápí zejména extrémy počasí, sucho nebo přívaly vody, a právě v této oblasti mohu nabídnout i svou profesní odbornost.
 
Jaká je Vaše původní profese?
Vystudovala jsem geologii a pak jsem se v terénu věnovala ochraně vody a půdy. Už tehdy jsme hledali řešení, abychom měli vodu čistou a dokázali ji dobře využívat. Tématem vody, odpadů, ale také stavebním právem jsem se pak zabývala na ministerstvu životního prostředí a později na okresním úřadě. Vedla jsem protipovodňovou komisi a v roce 1997 již jako senátorka pomáhala s nápravou škod a se zajištěním pomoci lidem, které tehdy v našem regionu postihly katastrofální záplavy.
 
Jak jste se od vody dostala do politiky?
Postupně jsem zjistila, že v oblasti, které jsem se tehdy věnovala, například při budování skládek, nakládání s našimi přírodními zdroji a vůbec s věcmi, které ovlivňují naše zdraví, nebyla v zákonech spousta věcí v pořádku. To mi vadilo. Rozhodla jsem se, že s tím chci něco udělat.
 
Na jaře nás trápilo velké sucho, před pár dny zase lokální záplavy. Jaké se díváte na tyto problémy jako odbornice na vodu?
Tyto extrémní jevy způsobují klimatické změny. Přispívá k nim i člověk svým chováním. Měli bychom si proto uvědomit, že prostředí, které nás obklopuje, voda a vzduch, jsou pro naše životy zcela zásadní. Musíme hledat taková řešení, která umožní naplnit naše potřeby, ale zároveň nejsou k přírodě ničivá a devastující. Vodu musíme udržet v krajině, abychom nezůstali doslova na suchu, ale zároveň musíme zabránit tomu, aby nepáchala škody. Důsledky klimatických změn můžeme zmírnit, víme, co je třeba udělat. Úřady, které to mají v rukou, postupují ale k naší škodě zatím velmi pomalu.
 
Co pro to konkrétně může udělat senátor?
Senátor nemá žádný rozpočet, nerozhoduje o konkrétních stavbách. Spolurozhoduje ale o zákonech, a podílí se tak na tvorbě pravidel. Může také zabránit přijetí zákonů, které jsou nespravedlivé, diskriminující nebo ohrožující. Mám-li se vrátit k vodě, podařilo se mi například vyvolat veřejné slyšení v Senátu k nesmyslnému projektu budování kanálu Dunaj-Odra-Labe, který může být nejen pro vodu v našem regionu vážným ohrožením. Znamená enormní zatížení veřejných peněz a nepříznivé důsledky pro život zdejších obyvatel. Iniciovala jsem setkání odborníků, jejichž stanoviska prokázala, že tento projekt, který se v tichosti připravoval, je vážným rizikem.
 
Zmínila jste, že úkolem senátora je také usilovat o spravedlivé zákony. Co se vám podařilo v této oblasti?
Do právního řádu se mi podařilo prosadit ochranu před domácím násilím a pomoci tak jeho obětem v případech z našeho regionu. Desítky zdravotně handicapovaných lidí jsem zachránila před smutným osudem v „přerovském lazaretu“.
 
Také díky mému úsilí získali lidé zpět alespoň část peněz ze zkrachovalé pojišťovny Morava. Řešila jsem nespravedlivé postavení vlastníků bytů ve společných domech. Povedlo se mi do zákona prosadit, aby v případě vypořádávání dluhů neplatičů byli na řadě před bankami.
 
V poslední době byla i díky mým návrhům v zákonech schválena pomoc skupinám lidí postižených opatřeními proti koronaviru, na které vláda zapomněla. Na základě mé iniciativy se projednává změna nespravedlivé povinnosti vlastníků domů platit statisíce za přeložky cizích konzol a sloupů elektrických sítí. Snažím se také pomáhat konkrétním lidem při řešení problémů regionu. Od počátku současného mandátu usiluji o urychlení dokončení posledního úseku dálnice D1. První část od Lipníka do Předmostí byla zprovozněna v loňském roce, zbývá obchvat kolem Přerova a neméně důležitá Palačovská spojka na Hranicku.
 
Vypadá to, jako byste byla tak trochu ombudsmanem ve svém volebním obvodu. Vy jste ale skutečně zastávala také funkci zástupkyně veřejného ochránce práv. Můžete to porovnat?
Senátor spolurozhoduje o znění zákonů, ombudsman může na nedostatky nebo chyby v zákonech jen upozorňovat, na rozdíl od senátora má ale možnost přímo vstupovat do správních řízení a hájit občany proti postupu úřadů. Ombudsman není chápán jako politik, a tak má větší důvěru. Zástupkyní ombudsmana jsem byla zvolena právě na základě toho, že jsem řešila množství případů, složitých životních situací lidí z našeho regionu a také jsem v tom pak pokračovala.
 
Když už jsme u té důvěry v politiky, proč lidé ztrácí v politiky důvěru?
Politika musí být více spojená s potřebami běžných lidí. Dnes je pod vlivem určitých vlivných lobbistických nebo ekonomických skupin, které ovládají dění ve společnosti, a na běžného občana se zapomíná. V množství zákonů, které jsou často šity na míru těmto skupinám, se běžný občan ztrácí, nerozumí jim, nepomáhají mu, jen mu ukládají další a další povinnosti.
Občan se tak oprávněně ptá: kdo vlastně hájí moje zájmy?
 
Dá se s tím něco dělat?
Ano, ale vyžaduje to nestrannost a odpovědnost každého politika na jakékoliv úrovni od zastupitele v obecním zastupitelstvu až po premiéra. Množství nejasných případů, korupce a selhání tomu rozhodně nepomáhá. Takže každý politik by se měl snažit nedělat věci, které nejsou správné, nebo vzbuzují rozpaky.
 
Vy jste důvěru voličů již získala třikrát a nyní Vás mnozí podpořili, abyste kandidovala znovu. Co uděláte pro to, abyste jejich důvěru nezklamala?
Budu pracovat stejně jako dosud. Poctivě, slušně a odpovědně. V případě zvolení udělám vše pro to, abychom měli spravedlivé zákony pro lidi. Chci dál prosazovat, abychom měli vodu, půdu a lesy pro život, aby se lidé cítili bezpečně díky dosažitelným zdravotním a sociálním službám a péče se dostala všem, kteří ji potřebují. Za důležité považuji, abychom dokázali využít dovedností a schopností našich lidí, což je největší bohatství regionu, ve prospěch jejich lepšího životního standardu. K tomu nutně potřebujeme kvalitní dopravní a komunikační síť, cesty, které nás dovedou do cíle.