Domů / Novinky / Přítomnost kyanidů v Bečvě byla zjištěna až po čtyřech dnech od havárie.

Přítomnost kyanidů v Bečvě byla zjištěna až po čtyřech dnech od havárie.

26. 07. 2021

Identifikace charakteru znečištění je rozhodující pro stanovení míry rizika, ochrany občanů a jejich majetků. Celé čtyři dny trvalo, než laboratoře zjistily přítomnost kyanidů v řece. Teprve pátý den to bylo sděleno záchranářům a veřejnosti. V případě tak nebezpečné látky je nutné reagovat mnohem rychleji. Proč laboratoře nebyly schopny kyanidy zjistit dříve? Není také jasné, proč v prvních dnech v odebraných vzorcích nebyly analýzy na kyanidy vůbec prováděny. Jsou jako zdroj havárií na povrchových vodách známé a v postiženém úseku Bečvy byly zjištěny již dříve. Vlastní analýza kyanidů trvá 4 až 6 hodin.

Naskýtá se domněnka, že tuto informaci laboratoře z neznámých důvodů  zveřejnily a  předaly složkám IZS opožděně (více viz  https://seitlova.cz/dokumenty/tiskove_zpravy/60e70ceadaac28.85334446.pdf, str. 19 - 20, usnesení výboru Senátu str. 60).